Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

A. P. Møller Fonden har bevilget 2,3 mio. kr. til ScienceTalenter til efteruddannelse af 30 folkeskolelærere som talentvejledere.

Formålet med uddannelsen er at give lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i folkeskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbjede en talentstrategi for skolen
  • vejlede kollegaer i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler
  • danne grundlag for en formel meritgivende uddannelse der skal udbydes på UCC og andre UC'ere

Læs mere om projektet og se hvilke andre projekter der har fået del af folkeskoledanationen på A. P. Møller Fondens hjemmeside (bemærk - klik på 2015 øverst til højre)

Kontakt Uffe Sveegaard for mere information.