Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Det er 3. dag på campen og de 62 naturvidenskabelige 1. g-talenter begynder at bevæge sig mere hjemmevante rundt på Videncentret i Sorø. Der er stadig mange aktiviteter på programmet før campen slutter kl 16. Herefter skal de 62 talenter hjem, så de i morgen kan følge undervisningen tilbage på de 32 forskellige gymnasier hvor de til dagligt har deres gang.

Campen er den første camp på ScienceTalent Academy støttet af Novo Nordisk Fonden – et nyt 2-årigt forløb hos ScienceTalenter som er tematiseret omkring forskellige aspekter af bioteknologisk forskning.

Da mikroorganismer spiller mange vigtige roller i bioteknologisk forskning og produktion, er det overordnede tema for den første camp i forløbet mikroorganismer og deres anvendelse.

På de øvrige camps kommer de unge talenter til at arbejde med syntesekemi og spektroskopi, genteknologi, stamceller, proteinkemi, enzymer og meget mere. Mange af de kommende camps bliver gennemført i samarbejde med universiteter og Novo Nordisk fondens forskningscentre. På alle camps vil talenterne træne læsning af videnskabelige artikler, ved at læse om et aktuelt emne fra forskningsverdenen.

VI glæder os allerede til den 3. august hvor vi byder de unge Academy-talenter velkommen til camp 2 i forløbet.

Mere om ScienceTalent Academy støttet af Novo Nordisk Fonden

ScienceTalent Academy støttet af Novo Nordisk Fonden er et læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale uddannelser i hele Danmark.

Forløbet, som starter i maj 2016, udvikles i samarbejde med førende forskningscentre og universiteter inden for biovidenskabelig forskning.

Forløbet indeholder ét lærerkursus, 6 camps, ét udlandsophold og en eksamen, og starter i maj 1. g og afsluttes i april 3. De 6 camps bliver tematiseret omkring forskellige aspekter af bioteknologisk forskning, og der vil blive inddraget emner fra kemi, fysik og matematik. Hver camp vil have en varighed af 3-4 dage. På disse camps vil talenterne få inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i naturvidenskabelige områder, som går ud over den normale undervisning på gymnasierne. Hver camp består af forsøg og eksperimenter samt foredrag fra eksterne forskere og interne undervisere. Flere camps vil blive kombineret med besøg på virksomhed og forskningscentre. 

For mere infomation læs her eller kontakt projektleder Mie Høj, mie@sciencetalenter.dk eller mobil 4116 5400