I anledning af forskningens døgn afholder ScienceTalenter et arrangement d.25. april kl.13 – 16 under overskriften bevidsthed og hjerneoptimering med:

– workshop om optimering af syn og hørelse, magneter i hånden mhp. at kunne mærke elektriske felter, undersøgelse af en grisehjerne, unges brug af præstationsfremmende midler til eksamen

– oplæg om kokains indflydelse på hjernen

– paneldebat om hjerneoptimering

Alle er velkomne!