smp RSS Tarjei Engeset Ofstad

Bilen framom skal ha bråstoppa, og då var grøfta det sikraste alternativet