Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Med lovforslaget L 182, der i dag, 27. april, er fremsat i Folketinget, forlænges forsøget med ret til at sige nej til lægebehandling uden at det får betydning for borgerens ret til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse eller for kommunernes vurdering af, om borgeren skal tilkendes førtidspension eller fleksjob.

Ordningen blev indført med sygedagpengereformen som et toårigt forsøg i perioden fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016. Intentionen med forsøgsordningen er at sikre, at borgere ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som de er utrygge ved, samtidig med at det i disse tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder.

Forsøgsperioden forlænges med lovforslaget frem til den 30. juni 2019. Samtidig indebærer lovforslaget, at ordningen forenkles. Når en borger afviser en lægebehandling, skal sagen ikke længere forelægges hele klinisk funktion, men kun sundhedskoordinatoren.

En forlængelse på tre år giver dermed mulighed for at afprøve den forenklede model med inddragelse af sundhedskoordinatoren, inden der tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 3. maj 2016.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside