Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Læs her uddrag af Undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse i forbindelse med offentliggørelsen af evalueringsrapporten: 

« Jeg vil gerne udtrykke min store anerkendelse af ScienceTalenters arbejde med at udvikle den nationale talentpleje inden for naturvidenskab. Et arbejde som på mange måder har været et pionérarbejde. Først og fremmest fordi ScienceTalenter har opdyrket helt nyt land ved at udvikle strategier for og i praksis føre en nytænkning af den nationale talentpleje inden for naturvidenskab ud i livet. Det er et pionérarbejde, som har betydet og fortsat vil betyde meget både for alle uddannelsestrin inden for det naturvidenskabelige fagområde i Danmark og for Danmarks fortsatte udvikling som videnssamfund. Men det er også et pionérarbejde, som har vakt berettiget international opsigt, og som nu – forstår jeg – tjener som forbillede for den naturvidenskabelige talentudvikling i flere andre lande. »