www.b.dk Rasmus Karkov

Google fyrede en medarbejder for at »fremføre sårende kønsstereotyper«, da han argumenterede for, at kvinder og mænds forskellige valg kan skyldes vores biologi. Nu kritiserer danske forskere ligestillingsdebattens og kønsforskningens grundlæggende præmis om, at vi er født ens og bliver socialiseret ind i forskellige kønsroller.