Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Torsdag d.8. maj afholdte vi igen DEN NATIONALE TALENTDAG i Folketinget Fællessal. Årets emne var talenternes plads i folkeskolereformen.

Se billeder fra dagen HER.

På dagen var der bl.a. oplæg fra hjerneforsker, forfatter og journalist, Lone Frank, om skismaet i det moderne samfunds krav til faglig input med konstante opdateringer via Ipad, mobiltelefon, pc etc. versus hjernens manglende evne til at mulititaske.

Christian Engell, cand.scient, ph.d.-studerende fra SDU, gav os indsigt i sin forskning om bl.a. playfulness og talentdannelse - hent Christians Engells oplæg fra dagen.

Eftermiddagen bød på en livlig paneldebat med deltagelse af Lotte Rod, uddannelsesordfører (RV), Karen Ellemann, uddannelsesordfører (V), Niels Egelund, professor, DPU, Søren Peter Andersen, talentkonsulent, Hvidovre Kommune samt Agnete Vienberg Hansen, formand for Danske Skoleelever. Her var der enighed om at reformen rakte hånden ud til talenterne, skønt ingen kunne svare på, hvorfor der ikke var sat et eksplicit krav om at lave talenttilbud i teksten.