Politiken.dk - Forsiden Politiken.dk - Forsiden

Med øl, mad og musik satte Haven Festival de nye festivaler i relief. I dag er en festival et mødested for de ligesindede.