Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Det er der i hvert fald torsdag den 2. maj 2013, når ScienceTalenter arrangerer Den Nationale Talentdag på Christiansborg. Konferencen sætter fokus på de naturvidenskabelige talenter i uddannelsessystemet og vil - i dialog med Talentdagens deltagere - komme med forslag til, hvordan vi får flere talenter ind på de naturvidenskabelige uddannelser og i forskningen.

• Begynd dagen med at finde dit eget talent

• Hør så et provokerende oplæg fra Clement Kjærsgaard om talentets begrænsninger

• Bliv klogere på hvad skolerne gør for talenterne

• Mød et musikalsk stortalent • Oplev en forsker fortælle hvor talentet har bragt ham hen

• og følg med i den spændende paneldiskussion hvor politikere og eksperter fra idrættens, erhvervslivet og uddannelsesverden diskuterer talent-indsatsen i det danske uddannelsessystem med publikum. Og bliv klogere!

Den Nationale Talentdag afholdes i Fællessalen i Folketinget den 2. maj, kl. 13-17, inden for rammerne af Forskningens Døgn, og arrangeres af ScienceTalenter, Lotte Rod (RV) og Århus Universitet.     

Tilmeld dig her.

Hvis du gerne vil høre mere om talentdagen, kan du kontakte projektkoordinator Uffe Sveegaard.