smp RSS Tarjei Engeset Ofstad

I Kong Arthurspelet er dei historiske mytane på formidabelt vis vove inn i ein god dose humor.