Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Torsdag d. 29. oktober kommer 40 grundskoleelever fra Slagelse, Kerteminde og Fredericia på besøg hos ScienceTalenter for at arbejde med raketter og rumelevatorer. Det er den første camp for ScienceTalent Genius 15-holdet.

Det er anden årgang i ScienceTalent Genius-projektet, der nu starter op. Første årgang, ScienceTalent Genius 14, med elever fra Vejle og Odense, har allerede været på camps om rumfart, kemi, programmering og matematik, og det er et program svarende til dette, de unge talenter kan se frem til.

ScienceTalent Genius er et tre-årigt projekt i samarbejde med Egmont Fonden, som skal give højt begavede børn faglige udfordringer, sociale kompetencer og mulighed for at danne netværk, både for børnene og deres lærere. Børnene er udvalgt i et samarbejde mellem lærere, ScienceTalenter og en forsker fra DPU.

Også ledere og lærere skal i forløbet på konferencer hos ScienceTalenter, hvor de bliver opdateret om den nyeste forskning om undervisning af højtbegavede børn. Samtidig får kommunerne mulighed for at danne lokale netværk for såvel de højtbegavede børn som for lærerne, så de kan erfaringsudveksle og støtte hinanden i arbejdet.