smp RSS Tarjei Engeset Ofstad

Et internasjonalt team med norske forskere på laget, har avdekket hvordan