smp RSS smp RSS

– Ishavshistoria vi formidlar her frå Brandal er så vel lokal, nasjonal som internasjonal. At fylkeskommunen ikkje vil anerkjenne oss er svært skuffande.