Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Folketinget skal i dag, den 4. maj 2016, 1. behandle to lovforslag, hvormed EU’s håndhævelsesdirektiv implementeres i Danmark.  Håndhævelsesdirektivet har til formål at forbedre håndhævelsen af udstationeringsreglerne i EU.

Det ene lovforslag, L 177, indebærer, at der oprettes en fond, som skal dække udstationerede lønmodtageres krav på løn, hvis deres arbejdsgiver ikke betaler den løn, de skal efter overenskomsten.

Samtidigt foreslås det med lovforslag, L 178, at ændre udstationeringsloven, så Arbejdstilsynet har mulighed for at finde frem til de såkaldte ”postkassevirksomheder”, der udstationerer medarbejdere til Danmark uden, at de har aktiviteter i hjemlandet, og dermed misbruger udstationeringsreglerne.

Lovforslagene træder i kraft den 18. juni 2016, hvis de bliver vedtaget.

Læs lovforslag L 177 på Folketingets hjemmeside

Læs lovforslag L 178 på Folketingets hjemmeside