Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Lovforslaget, L 181, der blev fremsat i Folketinget i sidste uge, skal i dag, 3. maj 2016, 1. behandles.

Lovforslaget omfatter et nyt og tryggere dagpengesystem, der har til formål at øge lediges incitamenter til at arbejde i løbet af dagpengeperioden – også af kortere varighed og til lavere løn. Ledige får blandt andet mulighed for en fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.

Yderligere omfatter lovforslaget blandt andet, at optjening af dagpengeret fremover baseres på indkomst, forbrug af dagpengeret beregnes ud fra timer frem for uger, en ny metode for satsberetning, karensdage ved høj ledighed og en nedsættelse af dimittendsatsen.

Læs L 181 på Folketingets hjemmeside

Læs mere om lovforslaget for det nye dagpengesystem