Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Med lovforslaget, L 182, der skal 1. behandles i Folketinget i dag, 3. maj 2016, får borgere på sygedagpenge fortsat mulighed for at sige nej til lægebehandling. Med lovforslaget lægges der op til, at forsøgsordningen forlænges med tre år.

Et nej til lægebehandling vil hverken få indflydelse på borgernes ret til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse eller indflydelse på kommunernes vurdering af, om der skal tilkendes førtidspension eller fleksjob.

Ordningen blev indført som et toårigt forsøg i forbindelse med sygedagpengereformen.

Læs L 182 på Folketingets hjemmeside

Læs mere om lovforslaget