Politiken.dk - Forsiden Politiken.dk - Forsiden

Gøteborg kommunes erfaring fra indsatsen mod udsatte boligområder og bandekriminalitet er, at det kræver fasthed og udholdenhed.