Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Sidste års vindere af Matematica Dysten var holdet fra Birkerød Gymnasium - hvem tør tage udfordringen op?

Matematica Dysten er en holdkonkurrence i matematik for medlemmer af ScienceTalenternes Gymnasienetværk.

Matematikholdene bestående af 4 elever fra samme almene eller tekniske gymnasium skal konkurrere i at løse et matematisk problem relateret til en samfundsfaglig udfordring. De har præcist et døgn til at komme med løsningen.

Alle hjælpemidler er tilladte (man må dog ikke kommunikere med fx sin matematiklærer eller sin far, der er professor i matematik).

Konkurrencen foregår d.28. februar til d.2. marts 2013 på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø med indkvartering på Talenthotellet.

Læs mere og tilmeld et hold her.