Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Arbejdsrelateret vold er emnet for det samråd, som Beskæftigelsesudvalget har indkaldt beskæftigelsesministeren til torsdag den 2. juni 2016.

Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvordan han forholder sig til Arbejdstilsynets rolle, når der sker arbejdsrelateret vold på offentlige institutioner, samt hvilke initiativer der planlægges fremadrettet for at begrænse omfanget, set i lyset af flere ulykkelige sager med dødsfald i de senere år.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside