Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

"Talent Development in European Higher Education" af Marca Wolfensberger er en ny hollandsk bog der, som den første, giver en systematisk kortlægning over de forskellige talentinitiativer i uddannelsessystemet i hhv. Benelux, de nordiske og tysktalende lande.

Talentudviklingen har ligget højt på dagsordenen i de europæiske uddannelsessystemer gennem de seneste 15 år. Holland er foregangsland for denne udvikling, men der kan iagttages en stigende positiv holdning over for denne satsning på de dygtigste elever, omend der stadig er få særlige talentprogrammer. Pionerer og forandringsagenter har derfor behov for mere frihed og albuerum til at skabe eksperimenterende uddannelsesformer, der kan udfordre talenterne og befordre den videre talentudvikling. 

Den hollandske publikation viser, at der findes særlige tilbud til talenterne i 6 lande, men også at der i en del lande ikke endnu er stemning for at fokusere på talenterne. Det kan denne bog måske bane vejen for ved gratis at dele de mange gode eksempler på talentprogrammer til alle interesserede

Uffe Sveegaard fra ScienceTalenter har bidraget med information og interview til bogen.

Bogen er til fri download her:
Talent Development in European Higher Education