Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Kvinderne er blevet bedre uddannet de sidste 20 år, og det kan være en årsag til, at stadig flere kvinder får ledende stillinger i dag. I 1993 udgjorde kvinderne fx 21 procent af landets topledere, mens de i 2013 udgjorde 29 procent.

Til gengæld er der er ikke sket nævneværdige kønsforskydninger mellem hverken sektorer eller brancher. Andelen af kvinder i den offentlige sektor er fortsat væsentlig større end andelen af mænd, mens de fleste mænd er ansat i den private sektor, og der er fortsat lige så mange mande- og kvindedominerede job som for 20 år siden. 

På uddannelsesfronten vælger mænd og kvinder også fortsat forskellige uddannelser, men her er udviklingen dog gået i retning af mere lige kønsopdeling. Men selvom mænd og kvinder vælger de samme uddannelser, ender de alligevel i forskellige sektorer og brancher.  

Det er nogle af hovedresultaterne i en ny kortlægning af udviklingen i kønsfordelingen på det danske arbejdsmarked fra 1993-2013, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har udarbejdet.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Jeg glæder mig over, at stadig flere kvinder får ledende stillinger. Det vidner om, at der sker bevægelser på arbejdsmarkedet og i den enkelte virksomhed. Men jeg havde gerne set, at udviklingen gik stærkere, så vi i højere grad udnytter mænds og kvinders potentialer bedst muligt. 

- Vi kommer heller ikke uden om, at det hæmmer fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked, at vi fortsat har sektorer og brancher, der er meget domineret af det ene køn. Valg af uddannelse og karriere hænger sammen med personlige præferencer og ønsker hos den enkelte, hvilket vi selvfølgelig skal respektere. Men det er godt, at vi bliver klogere på, hvad der påvirker disse valg.

- Med den nye kortlægning har vi fået en bedre indsigt i kønsopdelingen på arbejdsmarkedet, men den rejser også en række nye spørgsmål. Det gælder for eksempel, hvorfor kvinder og mænd med samme uddannelser alligevel ender med så forskellige job, karriereforløb og dermed også løn. Derfor vil jeg nu se på, hvilke nye analyser, der er behov for at sætte i gang. Kønsopdelingen af arbejdsmarkedet er noget vi deler med de øvrige nordiske lande, og der findes desværre ikke nogen lette løsninger.