Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

ScienceTalenter laver sammen med Pedersborg skole et spændende projekt under Ny Nordisk Skole - nemlig MatematikTalent, som er et særligt tilbud til de allerdygtigste matematik-elever fra 6. - 7. klasse på Pedersborg Skole. De unge matematiktalenter skal to dage i efteråret 2013 undervises af matematiklærere på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Den første dag skal de lære om talteori, datasikkerhed og kryptering, den anden dag skal de lære om matematikken bag 3d-teknologien og lave deres egne 3d-film.

Hvis du vil vide mere om projektet - kontakt talentchefen.