Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 9 millioner til ScienceTalenter til gennemførelse af et læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale uddannelser i hele Danmark. Forløbet hedder ScienceTalent Academy og kører fra 2016-2020.

Gennem syv talentcamps med et højt fagligt ambitionsniveau og tæt virksomheds- og forskningssamarbejde samt praktikophold i udlandet skal de unge talenter have mulighed for at udvikle sig og udfolde deres potentiale. Forløbet skal gennemføres parallelt med gymnasiet og skal give talenterne de udfordringer, som mange af dem savner i hverdagen.

Det nye forløb skal inspirere og begejstre de unge talenter, og dermed give dem lyst til fortsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab og til at gøre karriere inden for feltet. Endvidere skal læringsforløbet bidrage til at skabe yderligere sammenhæng og samarbejde i uddannelseskæden mellem gymnasium, universitet, forskere og erhvervsliv.

”ScienceTalenter ønsker gennem udviklingen af et nyt læringsforløb at styrke uddannelseskæden. Vi ønsker et aktivt samarbejde, hvor gymnasier, virksomheder, forskningscentre og universiteter er med til at inspirere og begejstre de unge talenter og dermed give dem lyst til forsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab og gøre karriere med det formål at kunne gøre en forskel” siger Nynne Afzelius, Talentchef hos ScienceTalenter.

Forløbet udvikles i samarbejde med førende forskningscentre og universiteter inden for biovidenskabelig forskning.

For mere information kontakt projektleder Mie Høj, mie@sciencetalenter.dk , mobil 4116 5400.

Læs mere om Novo Nordisk Fonden