Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Mange højtbegavede børn bliver ikke tilstrækkeligt fagligt udfordret i skolen. Samtidig kan de have svært ved at få venner og indgå i sociale sammenhænge, da de ofte tænker og agerer anderledes end deres kammerater.

Det har fået Egmont Fonden og ScienceTalenter til at gøre en indsats for at give de højtbegavede børn faglige udfordringer, muligheder for at udvikle deres sociale kompetencer og at møde andre højtbegavede børn.

Indsatsen hedder ScienceTalent Genius og bliver bliver for alvor skudt i gang i dag. Det er et fire-årigt projekt, som skal give børnene faglige udfordringer, sociale kompetencer og mulighed for at danne netværk for de højtbegavede børn og deres lærere.

Læs også Kloge børn bliver udfordret på talentlejr på DR.dk

Børnene der deltager i projektet bliver tilbudt camps af to dages varighed ved ScienceTalenter i Sorø. Talentchef hos Science Talenter, Hanne Hautop, siger:

”Vi har et godt kendskab til de højt begavede børn, som vi møder i forbindelse med events og camps hos ScienceTalenter. Det er vores vurdering, at en del af disse børn har brug for særlige forløb, hvor der ud over det faglige også er tid til at hjælpe dem med at opbygge sociale relationer og give dem værktøjer til at kunne indgå bedre i klassefællesskabet derhjemme. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til at komme i gang med projektet og ser frem til at møde de første børn sidst i september.”

På de to første camps, der bliver afholdt den 25. – 26. september og 20. – 21. november, kommer 50 børn fra Vejle og Odense Kommune. Børnene er udvalgt i et samarbejde mellem lærere, ScienceTalenter og en forsker fra DPU. Til næste år kan alle andre kommuner melde sig til projektet.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, lægger vægt på, at en indsats for de højt begavede børn er vigtig både for den enkelte og for samfundet:

”De højt begavede børn er en overset gruppe i den almene folkeskole. Mange af dem trives ikke, mister lysten til læring og har svært ved at gennemføre videre uddannelse. Børnene har en masse ressourcer og evner, og de skal bruges bedst muligt fagligt. Og derudover skal børnene selvfølgelig trives godt, hvilket nogle gange kan være en udfordring for dem. Indsatsen Science Talent Genius er rettet netop mod at øge børnenes trivsel og lyst til læring, hvilket er væsentligt for, at det enkelte barn bliver i stand til at udnytte sit potentiale, gennemføre en uddannelse og skabe sig et godt liv. Det kommer i sidste ende også samfundsøkonomien og os alle sammen til gode.”

Også ledere og lærere fra de deltagende skoler er på kurser og konferencer hos ScienceTalenter, hvor de bliver opdateret om den nyeste forskning om undervisning af højtbegavede børn. Samtidig får kommunerne mulighed for at danne lokale netværk for såvel de højtbegavede børn som for lærerne, så de kan erfaringsudveksle og støtte hinanden i arbejdet. 

For mere information kontakt projektkoordinator Anette Gjervig

Læs hele pressemeddelelsen fra ScienceTalenter