Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

30 grundskolelærere fra 17 skoler bliver på mandag den 8. februar budt velkommen hos ScienceTalenter. Her skal de starte på en efteruddannelse som talentvejledere - et forløb som strækker sig frem til 2017.

Formålet med uddannelsen er at give lærerne kompetencer til at:

  • identificere og udfordre talenterne i folkeskolen
  • samarbejde med ledelsen om at udarbejde en talentstrategi for skolen
  • vejlede kollegaer i talentarbejdet
  • igangsætte og forankre talentindsatsen i de deltagende kommuners skoler

Uddannelsen er blevet akkrediteret af UCC til en diplomuddannelse og giver således 20 ETCS point.

Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden.

Kontakt projektleder Uffe Sveegaard for mere information på uffe@sciencetalenter.dk eller mobil 6093 4441.