smp RSS Tarjei Engeset Ofstad

Tallet på antall omkomne etter flom og jordskred utløst av monsunregn de siste tre dagene i Nepal har nå steget til minst 47, opplyser myndighetene.