Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Åbenlyse sager om førtidspension skal ikke længere behandles af kommunernes særlige rehabiliteringsteam. Det har et flertal i Folketinget i dag vedtaget. Kommunerne får dermed mulighed for at fjerne unødigt bureaukrati og forkorte sagsbehandlingstiderne.

Med det vedtagne lovforslag, L 145, undtages en række åbenlyse sager om førtidspension fra kravet om, at de skal forelægges rehabiliteringsteamet. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelser i disse sager, uden at de først skal behandles af rehabiliteringsteamet.

De sager, der undtages, drejer sig om ansøgningssager, hvor det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendegivelse af førtidspension samt sager om tilkendegivelse af førtidspension, hvor det vurderes, at personen har betydelige funktionsnedsættelser eller lider af sygdom i en sådan grad, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.

Med lovforslaget ændres kriterierne for tilkendelse af førtidspension ikke.

Lovforslaget træder i kraft 1. juni 2016. Ansøgninger om førtidspension indgivet før denne dato bliver ikke omfattet af de nye regler.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside