Beskæftigelsesministeriets RSS feed Beskæftigelsesministeriets RSS feed

Beskæftigelsesudvalget har indkaldt beskæftigelsesministeren til samråd om lovforslag L 181, der udmønter dagpengereformen. Samrådet holdes onsdag den 1. juni 2016.

Ministeren skal blandt andet forholde sig til en række konkrete konsekvenser for ledige, og baggrund af det redegøre for, om ministeren vil ændre lovforslaget, så det lever op til intentionerne med dagpengereformen.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Læs mere om L 181