smp RSS Line Helgesen

Fikk motorstans og vannlekkasje ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge.