smp RSS Tarjei Engeset Ofstad

Båten som var stjålet i Sula, er nå funnet.