Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Debatten på Folkemødet bar præg af at talentudvikling er kommet på dagsordenen hos mange kommuner i forbindelse med folkeskolereformen. Men det blev samtidigt klart, at der er et stort behov for en positiv holdningsændring i folkeskolen til dét at være dygtig, for at tilgodese talenterne ved bl.a. holddeling og for at inddrage lokale virksomheder og institutioner til at skabe inspirerende undervisning.

Sammen med 30.000 andre danskere drog ScienceTalenter til Allinge for at diskutere folkeskolereform og talentudvikling med ministre, politikere, skolefolk og erhvervslivet og for at deltage i debatter og oplæg om uddannelsespolitik, som var ét af hovedtemaerne på folkemødet.

Folkemødet står i samtalens navn, og det prægede i høj grad de mange debatter, som blev holdt i telte, baggårde, stande, studier, pladser og andre lokaler i det menneskefyldte Allinge. Uddannelsespolitik og folkeskolereformen var et af Folkemødets mest centrale temaer. Og netop kommunernes arbejde med implementering af folkeskolereformen og herunder talentindsatser var med til at gøre talenterne til et gennemgående tema i mange debatter.

ScienceTalenter havde inviteret til en debat om, hvorvidt folkeskolereformen i tilstrækkelig grad tilgodeså talenterne. I panelet sad Miranda Dagsson, fm for Danske Skoleelever, Lasse Grønbech, næstfm. For IDA, Vinie Hansen, talentkonsulent, Greve Kommune, Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus, Jesper Støier, afdelingschef i Danmarks Lærerforbund og Steen Ebdrup, skole-, kultur- og fritidschef fra Bornholms Regionskommune. Det velbesøgte arrangement blev afholdt på Galleri Klein, og bød på en medrivende og inspirerende debat understøttet af et spørgelystent publikum.

Debatten pegede især på behovet for en positiv holdningsændring i folkeskolen til dét at være dygtig – fremført med overbevisning af den nyudnævnte formand for Danske Skoleelever – og til at udnytte folkeskolereformens muligheder for at tilgodese talenterne ved bl.a. holddeling samt den åbne skoles muligheder for at inddrage lokale virksomheder og institutioner til at skabe inspirerende undervisning, der også vækker interessen for de dygtigste.

”Vi er meget positive over det store fokus der var på talenterne på året Folkemøde – både hos toppolitikere og ledende uddannelses-, organisations- og erhvervsfolk”, fortæller talentchef Hanne Hautop fra ScienceTalenter, og forsætter ”- det tegner lyst for den kommende talentindsats, men som debatten også viser, så er der stadig mange udfordringer at tage fat på”.

 ScienceTalenter planlægger at spille talentdagsordenen på banen igen til næste års Folkemøde på Bornholm.