Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

Fredericia, Kerteminde og Slagelse er de tre nye kommuner som er med i ScienceTalent Genius - et tiltag der sætter fokus på højt begavede børn.
Man kunne tro, at timingen var dårlig i en periode, hvor skolereformen udfordrer både økonomi og tid til ekstra projekter. Men Genius-indsatsen hjælper tværtimod med at klæde lærere på til at behandle børn i en klasse forskelligt og indfri de nye mål om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.

ScienceTalent Genius – en treårig indsats med succes

Egmont Fonden og ScienceTalenter satte i september 2014 gang i et tre-årigt projekt, som skal give højtbegavede børn faglige udfordringer, sociale kompetencer og mulighed for at danne netværk. Mange højtbegavede børn bliver ikke tilstrækkeligt fagligt udfordret i skolen. Samtidig kan de have svært ved at få venner og indgå i sociale sammenhænge, da de ofte tænker og agerer anderledes end deres kammerater.

Børnene fra de kommuner, der deltager i projektet bliver tilbudt en række camps af to dages varighed ved ScienceTalenter i Sorø. Torsdag den 29. oktober starter de nye hold med elever fra skoler i Fredericia, Slagelse og Kerteminde kommuner. Og de kan glæde sig. Projektet har været i gang i et år og projektkoordinator Anette Gjervig konkluderer:

”Det her gør en forskel for børnene! Lærere oplever, at børnene kommer hjem fra camp og er tændte, at de vil en masse og samtidig hviler mere i sig selv. Det skyldes, at de er blevet ’set’ her på campen, at de har fået venner og har opdaget, at de ikke er de eneste”.

”Jante skal lægges i graven”

Også ledere og lærere skal i forløbet på konferencer hos ScienceTalenter, hvor de bliver opdateret om den nyeste forskning om undervisning af højtbegavede børn. Samtidig får kommunerne mulighed for at danne lokale netværk for såvel de højtbegavede børn som for lærerne, så de kan erfaringsudveksle og støtte hinanden i arbejdet.

Pædagogisk konsulent Erik Grønfeldt arbejder i Vejle Kommune, som var en af de to første kommuner i projektet. Han understreger vigtigheden netop i lyset af skolereformen:

”Vi rykkede hurtigt med i projektet for at blive bedre til at behandle børn forskelligt, og det er nødvendigt, hvis børn skal behandles lige! Undersøgelser viser, at kun 20% af højtbegavede børn har oplevet en god skolegang, og det er ikke godt nok. Vi er nødt til at finde ressourcer til det her for at skabe innovation og nye initiativer. Vi skal kunne eksperimentere og turde fejle. Jante skal lægges i graven! Det handler ikke om at dyrke individualismen, men forskelligheden. At lære at arbejde sammen og inkludere de højtbegavede i undervisningen, det er dét, der er det nye. At man arbejder sammen på forskellige niveauer og accepterer nødvendigheden af at udfordre forskellige børn forskelligt. Vi kan ikke udskyde det, for vi kan ikke leve op til det vi skal, hvis vi ikke møder eleverne, hvor de er”.

Lærere får konkrete redskaber

Anette Gjervig har som projektkoordinator været spændt på, hvad skolereformen ville betyde for kommuners interesse i at deltage, for der er ingen tvivl om at lærere generelt er pressede med at finde sig til rette i en ny struktur og i nye målsætninger for læring. Til det siger Anette Gjervig:

”Fordelen ved de metoder vi uddanner lærere i her er, at de også kan bruges i det arbejde som de ifølge reformen skal i gang med alligevel. Vi har fx en skabelon, hvor læringsmål kan sættes op på en nem måde, så man hurtigt kan trykke print og hænge dem op. Nu er det jo legalt at differentiere og at synliggøre det i klassen. Så lærerne får et konkret arbejdsredskab, som styrker dem og er relevant. De får redskaber til at tilgodese børn, som tidligere er svigtet af skolesystemet og at fokusere på de fagligt dygtige, uden at det sker på bekostning af de svage”.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, lægger vægt på, at en intensiv, men relativt begrænset indsats som et turboforløb, kan gøre en væsentlig forskel for de højt begavede børns skoleliv.

”De højtbegavede børn er en overset gruppe i den almene folkeskole. Mange af dem trives ikke, mister lysten til læring og har svært ved at gennemføre videre uddannelse. Det har negative konsekvenser for det enkelte barn og for samfundet generelt. Det er derfor meget glædeligt, at børn fra flere kommuner nu har mulighed for at komme på et turboforløb som ScienceTalent Genius, der jo styrker både trivsel og lysten til læring hos børnene -  også når de er tilbage i folkeskolen igen”, siger Henriette Christiansen.

I 2014 startede projektet op i et samarbejde med Odense og Vejle kommune. Nu er Fredericia, Kerteminde og Slagelse Kommune også med. Hvis din kommune kunne havde interesse i at deltage, kontakt da ScienceTalenter for at høre om jeres muligheder.

Læs mere om ScienceTalent Genius projektet her

Læs ny rapport om højt begavede børn i Folkeskolen. Rapporten er udarbejdet af KORA og bestilt og finansieret af Egmont Fonden http://www.kora.dk/nyt-og-presse/nyheder/2015/hoejt-begavede-boern-bliver-ofte-overset-i-folkeskolen/

Rapporten, som KORA har udarbejdet for Egmont Fonden, viser, at det kan være nok at stimulere de højtbegavede elever én gang ugentligt for at dække deres behov for mere intensiv læring. Men også sommerskoler eller særlige camps for de højtbegavede børn har vist sig at have en positiv effekt på elevernes faglige niveau og især på deres trivsel.

Læs den seneste pressemeddelelse om ScienceTalent Genius her