Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

På hjemmesiden for Projekt om Undervisningsdifferentiering kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet i praksis med undervisningsdifferentiering og inklusion.

Projektets formål er at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer. 

Se ScienceTalenters samling af litteratur og værktøjer i forbindelse med talentudvikling her

Læs mere om undervisningsdifferentieringsprojektet her