Sciencetalenter nyheder Sciencetalenter nyheder

ScienceTalenter arrangerede i oktober 2014 en studierejse for deltagerne på efteruddannelsen ”talentvejlederuddannelsen” for at se på erfaringer med talentudvikling på udvalgte skoler i Wales. De tre walisiske skoler, hhv. to primary og en secondary school, var valgt, fordi de alle havde tilbud til talenterne, men med forskellig tilgang.

Læs Uffe Sveegaards artikel her